TEMA

Proces, borgerinddragelse, samskabelse, grøn forskønnelse

ÅR

2017

KUNDE

Roskilde Kommune

 

I foråret 2017 startede Roskilde Kommune ZebraBy i boligområdet Dommervænget/ Hedeboparken/ Gyvelvej.  Området består af  etageboliger i 2-4 etager med store plæner og friarealer, opdelt i flere boligforeninger.

ZebraBy projektet handler kort fortalt om at skabe samarbejde, livskvalitet og nye fællesskaber i et byområde. Planværkstedet har sammen med Roskilde Kommune deltaget i møder og byvandringer med områdets beboere, og drøftet muligheder og udfordringer i området. 

Sammen med borgerne har vi skitseret og udviklet ideer til en grøn oplevelsesrute og til en række indsatser, som kan give grøn forskønnelse og aktivering af området. En af indsatserne er en landskabelig bearbejdning af områdets "centrum" og bedre sammenhæng mellem de enkelte boligbebyggelser.

b4.png
B1.png
b2.png
b3.png