KORLÆGNING AF LANDSKABETS KARAKTER

AKTUELT

I øjeblikket er Planværkstedet igang med at kortlægge Fredericias landskaber efter landskabskaraktermedtoden (LKM). Arbejdet munder ud i en samlet analyse og kortlægning af landskabet, med anbefalinger til den fremtidige planlægning og udvikling af landskabet. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Fredericia Kommune. Her er vi  på felttur for at få et fælles billede af kommunens smukke landskaber.

 

KONKURRENCE OM NORDHAVNEN

EFTERÅRET 2017

Planværkstedet deltager på team BIG, (BIG ,Rambøll Studio, Dreseitl, Buro Happold, Urgent Agency, Planværkstedet) i konkurrencen om en helhedsplan for Levantkaj i Københavns Nordhavn. 

 

IMG_0391.JPG

KURSUS PÅ FÆRØERENE

SEPTEMBER 2017

Planværkstedet har netop været på Færøerne for at holde kursus om arkitekturpolitik. På kursets oplæg, feltarbejde og gruppediskussioner havde vi fokus på, hvordan temaer som kulturarv,  fællesskab, trafik og landskab kan indgå i kommunernes arkitekturpolitik og fysiske planlægning. På kurset, som er udbudt af Arkitektforeningen, deltog over 35 arkitekter, politikere, museumsfolk, planlæggere og landskabsforvaltere.

IMG_4038.JPG