skitse.jpg

PLANVÆRKSTEDET

BY- OG LANDSKABSPLANLÆGNING

Planværkstedet planlægger og udvikler byer, landskaber og det åbne land. Vi arbejder for en række kommuner og har stor erfaring  med at løse opgaver, som går på tværs af mange fagligheder.

 

Vi ser steders muligheder og udvikler deres særkender og kvaliteter. Altid med afsæt i naturen, landskabet, kulturhistorien og de bymæssige værdier og helst i tæt dialog med de mennesker, som bor i eller bruger områderne. Vores styrke er at inddrage, skitsere og omsætte ideer til projekter og planer, der fungerer i virkeligheden. Og så kan vi formidle i ord og billeder, så det kan forstås af alle.

For os er dialog og samarbejde nøgleord i vores tilgang til enhver opgave. Vi bevæger os ubesværet fra det overordnede og strategiske niveau til konkrete handlinger og paragraffer. Vi har blik for det tværfaglige og for de skæve vinkler, og vi er aldrig bange for at lære nyt eller dele ud af vores viden.

 

KORT OM OS

Planværkstedet blev stiftet i januar 2013 af byplanarkitekt Dorthe Brogård og landskabsarkitekt Mette Bahrenscheer. Vi er begge erfarne konsulenter med mere end 20 års arbejde inden for strategisk og fysisk planlægning. Til daglig er det Mette og Dorthe, som er på tegnestuen, men ind imellem har vi god hjælp af Jesper Kjær Galle som læser til arkitekt på Kunstakademiets arkitektskole og Pernille Walther Brogård som læser interaktionsdesign på Aalborg Universitet.

Herudover har vi glæde af at have Ruben Andersen i et praksisforløb som byplanlægger, som en del af et kursus inden for by- og lokalplanlægning. Ruben er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole, og har haft fokus på arbejdet med analyser, koncepter og strategier inden for arkitektur og planlægning,

Endelig arbejder vi sammen med kolleger i netværket, når der er lejlighed til det. 

 

CV'er

Dorthe Walther Brogård, byplanarkitekt maa

 • Indehaver og byplanarkitekt Planværkstedet 2013

 • Chefkonsulent i NIRAS 2005 - 2013

 • Byplanlægger på Dybbro og Haastrups Tegnestue 1995 - 2005

 • Byplanlægger i Stenløse Kommune 1992 - 1995

 • Byplanarkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole 1992

 • Orlov/studiejob DSB ejendomssektoren

 • Underviser på Dansk Byplanlaboratoriums kurser om lokalplanlægning og kommuneplanlægning

 • Underviser i arkitekturpolitik for Arkitektforeningen/Dansk Byplanlaboratorium

 • Underviser på DTU i byplanlægning 2014, 2015

 • Det journalistiske håndværk, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2014

 • Bestyrelsesmedlem, Foreningen af byplanlæggere

Særlige kompetencer:
Skitsering af helhedsplaner og bebyggelsesplaner
Arkitekturpolitikker og stedsidentitet, byliv og oplevelsesværdier
SAVE-undersøgelse, bevaring, kulturmiljøer og kulturarvsudvikling
Kommuneplanlægning og lokalplaner
Borgerinddragelse, workshops, metodeudvikling og procesdesign
Formidling og grafisk design
 

 


 

alle 4.jpg

 

 

Mette Glarborg Bahrenscheer, landskabsarkitekt mdl

 • Indehaver og landskabsarkitekt Planværkstedet 2013 -

 • Chefkonsulent i NIRAS 2005 - 2013

 • Regionplanlægger i Nordjyllands Amt 2001 - 2005

 • Forskning og undervisning på KVL (KU-Landskab) 1999 - 2001

 • Forskningscentret for Skov & Landskab 1998

 • Regionplanlægger i Vestsjællands Amt 1996 - 1997

 • Landskabsarkitekt MDL fra Landskabsarkitektur KVL 1996

 • Underviser på KU i landskabsarkitektur og landskabsforvaltning

 • Censor på Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidensskabelige Fakultet

 • Underviser på DTU i byplanlægning 2015

 • Det journalistiske håndværk, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 2014

Særlige kompetencer:
Landskabsplanlægning i byen, byranden og det åbne land
Borgerinddragelse og facilitering af processer
Kulturarv, bevaring og stedsidentitet
Landskabskarakterkortlægning (LKM) og landskabsanalyser
Park- og naturpolitikker og Grøn/Blå Strategier
Udvikling af oplevelsesværdier, rekreative muligheder og grøn identitet
Kommuneplanlægning for landskab, kulturarv og det åbne land