TEMAER

SAVE kortlægning, bevaring, kulturarv, analyse, borgerinddragelse og formidling 

ÅR

2014

KUNDE

Køge Kommune

 

Med en ny station og et fremtidigt erhvervsområde som nabo vil landsbyen Ølsemagle fremover befinde sig i en helt ny rolle. Derfor har Køge kommune bedt Planværkstedet om at udarbejde en analyse af Ølsemagles identitet og bevaringsværdier, herunder byens struktur, rum og landskabstræk samt en SAVE undersøgelse af byen. Ud over fysiske registreringer og analyser har Planværkstedet inddraget byens borgere i arbejdet. Det er sket gennem interviews, byvandring og en workshop, hvor Ølsemagles sjæl og fremtid blev drøftet. Problematikker omkring ubrugte landbrugsbygninger, bevaring, arkitektur og byens identitet i en moderne virkelighed var temaer som især var i fokus. Resultatet er kataloget ”Ølsemagle – identitet og bevaring” som indeholder et sammendrag af analyserne, borgernes holdninger og input til den videre planlægning og lokalplan for Ølsemagle.

dias32.JPG