BORGERMØDER OM PLANSTRATEGI

 TEMA

Borgermøde, fremtidsværksteder, borgerinddragelse, idéudvikling

ÅR

2018 -2019

KUNDE

Tårnby Kommune

Som en del af arbejdet med kommunens planstrategi og kommuneplan har Tårnby Kommune afholdt 3 “fremtidsværksteder”, hvor forskellige temaer som byudvikling, mobilitet, sundhed, kulturarv og det grønne har været i fokus.

Planværkstedet har i den forbindelse hjulpet kommunen med at tilrettelægge og afholde borgermøderne og designe materiale til møderne.

På møderne har vi haft gang i mange aktiviteter. Det har været afgørende at møderne skulle have en inviterende og uformel form, at der kom konkrete ideer og holdninger ud af møderne at det skulle være sjovt at deltage. For at sikre en bred aldersfordeling til møderne har vi bland andet arbejdet med en tegnekonkurrence, vi har udfyldt tipskuponer, svaret på spørgsmål om adfærd og tegnet på kort.

Alle svar og ideer er skrevet ned, og er samlet i et lille hæfte, som indgår i arbejdet med kommunens Planstrategi.

 
Boregerinddragelse3.png