TEMA

Erhvervsudvikling, borgerinddragelse, proces, potentialekortlægning

ÅR

2016-2017

KUNDE

Ishøj Kommune

 

Forud for lokalplanlægningen af ”Det store erhvervsområde” i Ishøj har Planværkstedet i samarbejde med Ishøj Kommune stået for at involvere områdets brugere, ejere og virksomheder. Det er sket gennem en spørgeskemaundersøgelse og gennem mere dybdegående interviews med udvalgte virksomheder. Herudover har vi stået for at tilrettelægge og facilitere en fælles workshop med områdets interessenter og brugere med henblik på at kortlægge områdets udfordringer og udviklingspotentialer. Resultaterne fra inddragelsesprocessen er samlet og videreformidlet i en   analyse af området, hvor også de fysiske forhold er beskrevet. Analysen skal bl.a. bruges i det videre arbejde med udvikling, forskønnelse og planlægning af området. 

 

f3.png
f2.png
f1.png