TEMAER

Helhedsplan, bebyggelsesplan, byudvikling, boliger, landskabsprincipper

KUNDE

Roskilde Kommune

ÅR

2017

LINK

 

Med afsæt i de landskabelige værdier og sammenhænge angiver Helhedsplanen hvordan Vindinge by kan udvikles med nye boligområder. Planen giver anbefalinger til håndtering af overgangen mellem det omgivende landskab og bebyggelsen, og der arbejdes med forskellige former for grønne kiler og grønne bufferzoner, herunder områder med lokal afledning af regnvand. Planværkstedet har efterfølgende udarbejdet en bebyggelsesplane for 1. etape med parcelhuse og tæt-lav bebyggelse. 

 

Forslag_til_helhedsplan_for_Vindinge_Nord_Side_11.jpg
helhedspplan vindinge.jpg