TEMA

Landskabsplan, råstofområde, landskab udvikling.

ÅR

2016

KUNDE

Roskilde Kommune

LINK


I forbindelse med udviklingsstrategien Den Grønne Ring i Roskilde har Planværkstedet skitseret, hvordan landskaberne omkring Trekroner og råstofområderne Øde Hastrup og Store Hede kan udvikles til rekreative områder. Arbejdet danner afsæt for den videre udvikling og landskabelige bearbejdning af området, bl.a. i forbindelse med en helhedsplan for Vindinge. 

 

 

e1.png
e2.png