TEMA

Landskabspleje, naturudvikling, græsning, friluftsliv og formidling

ÅR

2015

KUNDE

Rudersdal Kommune 

 

Planværkstedet har i samarbejde med Rudersdal Kommune og med inddragelse af borgere og lodsejere udarbejdet en langsigtet plejeplan for naturområdet Maglemosen. Landskabs- og plejeplanen skal synliggøre rammerne for udviklingen i Maglemosen. Plejeplanen beskriver Maglemosens værdier, udfordringer og udviklingspotentialer, og sammenfatter det i en plan for områdets fremtidige indretning, brug og pleje, hvor den rekreative brug er afstemt med området beskyttelsesinteresser.

 

f1.png
f2.png