TEMA

Landskabsudvikling, klima, landskabsplanlægning, grøn byggemodning, lokalplan

ÅR

2014

KUNDE

Allerød Kommune 

 

 

Planværkstedet har i samarbejde med Allerød Kommune udarbejdet et landskabsplan for boligområdet ”Ny Blovstrød”. Planen skal sikre, at landskabets eksisterende karakter og værdier indgår aktivt i udviklingen af et nyt attraktivt boligområde med stærke landskabsværdier. Landskabsplanen rummer anbefalinger til områdets fremtidige landskabelige indretning med principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur, landskabets udformning og hvordan landskab og bebyggelse kan spille godt sammen. Landskabsplanen er brugt som input til en lokalplan for området. 

a4.png
a1.png