TEMA

Landskabskarakterkortlægning, LKM, bevaringsværdige landskaber, landskabsanalyse, strategiske mål

ÅR

2016

KUNDE

Allerød Kommune

LINK

 

Planværkstedet har udarbejdet en landskabskarakterkortlægning (LKM) af det åbne land i Allerød Kommune. Alle landskaber er beskrevet, vurderet og fulgt op af udviklingsmål og anbefalinger, som input til retningslinjer og udpegninger for landskab i kommuneplanen. Arbejdet er foregået i tæt dialog med Allerød Kommunes arbejdsgruppe og Grønt Råd, der har deltaget på ture i felten og landskabsworkshops. 

 

a1.png
a2.png
a3.png