TEMA

Byudviklingsområder, LKM, byafgrænsning, kystnærhedszone, landskabsprincipper

ÅR

2017 - 2018

KUNDE

Fredericia Kommune 

Planværkstedet har vurderet placering og afgrænsning af en række byudviklingsområder i kystnærhedszonen i Fredericia Kommune. Arbejdet er sket med afsæt i en gennemført LKM (landskabskarakterkortlægning).

Sammen med udpegningerne har Planværkstedet udarbejdet anbefalinger til den videre planlægning, herunder input til kommuneplan og lokalplaner for de enkelte områder.

 

sider til analyser10.jpg
sider til analyser11.jpg