TEMA

Byudviklingsområder, LKM, byafgrænsning, kystnærhedszone, landskabsprincipper

ÅR

2017 - 2018

KUNDE

Fredericia Kommune 

Planværkstedet har vurderet placering og afgrænsning af en række byudviklingsområder i kystnærhedszonen i Fredericia Kommune. Arbejdet er sket med afsæt i en gennemført LKM (landskabskarakterkortlægning) og sammen med udpegningerne har Planværkstedet udarbejdet anbefalinger til den videre planlægning, herunder input til kommuneplan og lokalplaner for de enkelte områder.

 

sider til analyser10.jpg
sider til analyser11.jpg