FORMIDLING OG INSPIRATION

En vigtig del af Planværkstedets arbejde handler om at formidle planer og projekter. Det gør vi i et ligefremt sprog og med fokus på grafik og illustrationer. Planerne skal være til at forstå, også for ikke fagfolk. Vi holder faglige kurser og oplæg , fx som optakt til udviklingsprojekter. Vi tager ofte på inspirationsture sammen med borgere, fagfolk og politikere som en del af vores opgaveløsning.

Klik på billederne nedenfor og se mere

 

LIGNENDE PROJEKTER

 

Facilitering og tilrettelæggelse af inspirations seminar om landskabsatlas og LKM  Kunde: Naturstyrelsen

Inspirationsoplæg om bymidten i St. Heddinge  Kunde: Stevns Kommune

Byvandring i Hårlev med borgere og politikere   Kunde: Stevns Kommune

Inspirationstur til Nordsjællandske byggerier  Kunde: Roskilde Kommune

Kort og illustrationer til Odense Kommuneplan Kunde: Odense Kommune

Informationspjece om erhverv og detailhandel  Kunde: Odense Kommune

Kort og grafik til Roskilde kommuneplan  Kunde: Roskilde Kommune

Områdefornyelse i Bolbro, felttur med skoleelever   Kunde: Odense Kommune

Pjece om områdefornyelse på Østerbro  Kunde: Odense Kommune