TEMA

Landskabskarakterkortlægning, LKM, formidling af landskaber, borgerinddragelse og proces

ÅR

2013/2014

KUNDE

Naturstyrelsen og Langeland Kommune

LINK

 

Planværkstedet har i samarbejde med Naturstyrelsen, Langeland Kommune og Niras udarbejdet et Landskabsatlas for Langeland Kommune. Projektet viser, hvordan landskabskarakterkortlægninger kan formidles til ikke fagfolk, og beskriver landskabet i Langeland Kommune. Planværkstedet har blandt andet bidraget med projektdesign, tekst, fotos og illustrationer. Vi har også faciliteret en række inspirations- og vidensworkshops i løbet af projektet, med deltagelse af over 30 borgere og ildsjæle.

I forlængelse af processen med Landskabsatlas har Planværkstedet været tovholder på et Idékatalog for Langeland. Projektet er udsprunget af samarbejdet med projektets inspirationsgruppe af lokale borgere, og giver indspil til hvor og hvordan landskabet kan opleves, beskyttes og formidles.

Som afslutning på processen har vi hjulpet Naturstyrelsen med at tilrettelægge og afholde et seminar om Landskabsatlas til inspiration for andre kommuner.

b1.png
b2.png