TEMA

Undervisning, inspiration, lokalplanlægning, kommuneplanlægning, landskabskortlægning arkitekturpolitik

KUNDE

Dansk Byplanlaboratorium, Arkitektforeningen

ÅR

2016/2017/2018

LINK

Arkitekturpolitik

Planværkstedet har været medarrangør, holdt oplæg og været facilitator på 3 kurser om arkitekturpolitik i kommunerne. Senest på Færøerne, hvor både politikere og en tværfaglig gruppe af embedsmænd deltog på et 2 dags kursus, hvor vi havde emner som fællesskaber og kvalitet i byggeriet, landskabet og infrastrukturen i fokus. De øvrige kurser er afholdt i København.

Lokalplanlægning

Planværkstedet har i flere omgange undervist i lokalplanlægning. I 2016, 2017 og 2018 har vi sammen med Susanne Birkeland fra Furesø Kommune undervist på Dansk Byplanlaboratoriums kursus ”Lokalplaner i praksis”.

Kommuneplanlægning

Kommuneplanlægning kræver stor grad af tværfagligt overblik og klarhed i formidlingen. Det gælder både i sprog, struktur og udformning af kort m.v. Samtidig er det vigtigt at tilrettelægge en god proces, hvor både borger og politikere inddrages På Dansk Byplanlaboratoriums kursus om kommuneplanlægning i har Planværkstedet holdt oplæg om disse emner og været gennemgående underviser på kurset. sammen med Dorthe Harbo

Kortlægning af landskabet

I forbindelse med kortlægning af landskabets karakter og sårbarhed har Planværkstedet i flere tilfælde holdt små minikurser i at bruge landskabskaraktermetoden i praksis. Det har vi bl.a. gjort i Odense og Allerød Kommune hvor vi har være i felten og set på landskabet i forhold til de udfordringer, den enkelte kommune har.

  

 

kurser1.png
kurser4.png
IMG_5090.JPG
kurser3.png
kurser2.png
KP KURSUS FORMIDLING7.jpg
Udklip felt.JPG