TEMA

Kommuneplan, erhverv, landskab, byudvikling, byomdannelse, proces, formidling

ÅR

2013, 2014 og 2016

KUNDE

Odense Kommune

LINK

 

Kommuneplan 2013

I samarbejde med kommunens embedsmænd og interessenter har vi afholdt række tværfaglige workshops om bl.a. erhverv og landskab. Planværkstedet har efterfølgende bidraget med input til kommuneplanens afsnit om erhverv, vindmøller og landskab. Herudover har vi udarbejdet et værktøj til at synliggøre erhvervsområdernes identitet og udarbejdet hæfter med sammendrag af kommuneplanens afsnit om detailhandel og erhverv.

 

Kommuneplan 2016 - 2028

I Odenses kommuneplan 2016 - 2028 er der fokus på byudvikling, byomdannelse og bykvalitet. Planværkstedet har hjulpet Odense Kommune med at skrive tekst, udarbejde kort og illustrere temaerne om byudvikling, det grønne, og trafik. I arbejdet har vi bl.a. beskrevet forskellige bebyggelsestypologier med tilhørende retningslinjer.  Herudover har vi udarbejdet tegninger og diagrammer til et temahæfte om kvalitet i byudviklingen. Opgaven er løst i et tæt samarbejde med forvaltningen.

  

 

ODENSE2.png
ODENSE5.png
ODENSE1.png
 
Illustrationer fra kommuneplanen

Illustrationer fra kommuneplanen