TEMA

Kommuneplan, lokalplan, byudvikling, rummelighed, bebyggelsesplaner, landskab

ÅR

2016

KUNDE

Allerød Kommune

LINK

 

Som afsæt for Allerød Kommunes udpegning af nye boligområder i kommuneplanen har Planværkstedet udarbejdet et ”byudviklingskatalog” med mulige udpegninger. I kataloget beskriver vi forskellige arealers landskabstræk, potentialer og rummelighed, og anviser, hvordan områderne kan bebygges som oplæg til  videre bearbejdning. Kataloget er bl.a. blevet brugt i forbindelse med en besigtigelsestur med kommunens politikere. Med afsæt i ét af områderne - Teglværkskvarteret - har vi  efterfølgende udarbejdet en rammelokalplan for et nyt boligområde med tæt-lav bebyggelse.  

 

 

ALLERØD.png
ALLERØD4.png
ALLERØD2.png
ALLERØD3.png