LISTE OVER OPGAVER

Opgave: Input, kort og tekst til konkurrenceprogram for Helsingør Gl. stadionområde - 2019

Kunde: Helsingør Kommune

 

Opgave: Sammenfatning og grafisk formidling af bindinger/muligheder samt input fra politikere og borgere i forbindelse med udvikling af Helsingør Gl. Stadionområde - 2019

Kunde: Helsingør Kommune

 

Opgave: Planstrategi for Tårnby Kommune

Kunde: Tårnby Kommune

 

Opgave: Udviklingsskitser og scenarier for idræts- og fritidsområde i Ringsted, 2019

Kunde: Ringsted Kommune

Opgave: Bystrategisk analyse af Vangkvarteret i Holbæk, 2019

Kunde: Urban Core/Lejrbo

 

Opgave: Mulighedsstudier/Volumenstudier af bebyggelsesmuligheder, Vangkvarteret i Holbæk, 2019

Kunde: Urban Core/ Lejrbo

 

Opgave: Materiale og hjælp til borgermøde om planstrategi, 2019

Kunde: Ringsted Kommune

 

Opgave: Bevarende lokalplan for Hørhusene, 2019

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Lokalplan for kolonihaveområde, Tårnby - 2019

Kunde: Tårnby kommune

 

Opgave: Lokalplan for parcelhusbebyggelse i Tårnby, 2019

Kunde: Tårnby Kommune

 

Opgave: Minikursus i værdikortlægning, 2019

Kunde: Gribskov Kommune

 

Opgave: Landskabskarakterkortlægning af Aalborg Kommune - 2019

Kunde: Aalborg Kommune

 

Opgave: Input til Aalborg Kommunes afsnit om landskab, 2019

Kunde: Ålborg Kommune

 

Opgave: Skitse til friareal og forslag til lokalplan for område ved Avedørelejren, 2018/19

Kunde: Hvidovre Kommune

 

Opgave: Lokalplan for etageboliger, Farum Bytorv, - 2018/19

Kunde: Furesø Kommune

Opgave:  Lokalplan for boligbebyggelse - 2018

Kunde: Tårnby Kommune 

Opgave: Input til helhedsplan for Ishøj Landsby, samt facilitering og inspirationsoplæg på borgermøde - 2018

Kunde: Ishøj Kommune 

Opgave: Lokalplankursus - 2018   

Kunde: Dansk Byplanlaboratorium

Opgave:  Tilrettelæggelse af borgerproces, herunder materiale, deltagelse og opsamling på 3 borgermøder om Planstrategi - 2018

Kunde: Tårnby Kommune 

 

Opgave: Kursus om kommuneplanlægning - 2018  

Kunde: Dansk Byplanlaboratorium

Opgave: Bebyggelsesplan for Skovhusene, tæt lav bebyggelse i Aarup Syd -2018

Kunde: Assens Kommune

 

Opgave: Lokalplan for boligområde - 2018

Kunde: Allerød Kommune 

 

Opgave: Udviklingsplan for Aarup Syd

Kunde: Assens Kommune

 

Opgave: Sygehushistorier - pilotprojekt om sygehusområdernes kulturarv og udviklingspotentiale - 2018

Kunde: Dreyers Fond

 

Opgave: Minianalyse, interview og pjece om Vassingerød Erhvervsområde - 2018

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Skitsering af forskellige scenarier for bebyggelse ved Bifaldet, Musicon  - 2018

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Lokalplan for udvidelse af parkeringsplads og ny tilkørsel til dagligvarebutik – 2018

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Lokalplan for etageboligbebyggelsen Avedøre Tværvej – 2017/2018

Kunde: Hvidovre Kommune

                                                                       

Opgave: Landskabskarakterkortlægning (LKM) for Fredericia Kommune – 2017/2018

Kunde: Fredericia Kommune                                                            

 

Opgave: Lokalplankursus - 2017   

Kunde: Dansk Byplanlaboratorium

 

Opgave: Vurdering af nye byudviklingsområder i kystnærhedszonen - 2017                    

Kunde: Fredericia Kommune

 

Opgave: Inspirationstur til boligbebyggelser med planteamet i Roskilde Kommune - 2017

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Kursus om arkitekturpolitik på Færøerne - 2017                     

Kunde: Arkitektforeningen

 

Opgave: ZEBRA-by plan for grøn forskønnelse af etageboligområde - 2017                    

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Model for Viby bymidte - 2017                    

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Bymidteplan for Viby bymidte - 2017          

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Helhedsplan for Vindinge Nord - 2017        

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Miljørapport for ny boligbebyggelse i Lyngby - 2017               

Kunde: DOMUS Arkitekter

 

Opgave: Materiale og facilitering af borgermøder til Kommuneplanen - 2017                   

Kunde: Gladsaxe Kommune

 

Opgave: Lokalplan for Rideskole - 2017                   

Kunde: Tårnby Kommune

 

Opgave: Input til konkurrence om masterplan for Levantkaj i Nordhavn - 2017                 

Kunde: Team BIG

 

Opgave: Bebyggelsesplan for nyt boligområde i Frederikssund - 2017 

Kunde: Frederikssund Kommune

 

Opgave: Analyse og visionsskitse for Rødovre Erhvervsområde - 2017

Kunde: Rødovre Kommune

 

Opgave: Grøn Strategi for Gladsaxes grønne områder – 2016/2017     

Kunde: Gladsaxe Kommune

 

Opgave: Konkurrencerådgivning og dommerbetænkning til parallelopdrag for Naturpark Hedeland – 2016/2017                          

Kunde: Realdania, Høje-Taastrup Kommune, Greve Kommune, Roskilde Kommune og I/S Hedeland

 

Opgave: Borgerproces og program for områdefornyelse i Bolbro i Odense – 2016/2017  

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Landskabskarakterkortlægning (LKM) i Allerød – 2016/2017  

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Lokalplan for boligbebyggelsen Rolighedsvej i Ballerup bymidte – 2016/2017    

Kunde: Freja Ejendomme

 

Opgave: Arkitekturpolitik Dragør Kommune – 2016/2017                     

Kunde: Dragør Kommune

 

Opgave: Helhedsplan for St. Heddinge – 2016/2017 

Kunde: Stevns Kommune

 

Opgave: Lokalplan og miljøvurdering for bebyggelsen Skovbrynet i Lyngby – 2016/2017 

Kunde: Freja Ejendomme

 

Opgave: Dialog med kolonihaveforeninger og udarbejdelse af eksempellokalplan for kolonihaver - 2016     

Kunde: Ballerup Kommune

 

Opgave: Kursus om arkitekturpolitik - 2016               

Kunde: Arkitektforeningen og Dansk Byplanlaboratorium

 

Opgave: Tværgående workshops om udpegning af grønne bykiler - 2016                       

Kunde: Loop City, Erhvervsstyrelsen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Ishøj Kommune og Rødovre Kommune

 

Opgave: Strategi for den ”Grønne Ring” omkring Roskilde – 2015/2016

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Workshop om lokalplanlægning - 2016       

Kunde: Ishøj Kommune

 

Opgave: Analyse og udviklingsskitse for erhvervsområde i Ishøj - 2016                 

Kunde: Ishøj Kommune

 

Opgave: Arkitekturpolitik for Ishøj Kommune - 2016  

Kunde: Ishøj Kommune

 

Opgave: Kort til Roskilde Kommuneplan - 2016        

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Lokalplan for erhvervsområde - 2016         

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Vision Hedeland - 2016   

Kunde: Realdania, Høje-Taastrup Kommune, Greve Kommune, Roskilde Kommune og I/S Hedeland

 

Opgave: Byvandring og borgermøde om bevaringsværdier - 2016       

Kunde: Glostrup Kommune

 

Opgave: Udviklingsstrategi for landsbyen Østby - 201 5

Kunde: Københavns Universitet

 

Opgave: Rammelokalplan, skitser og lokalplan for etape 1, boligområdet Skousbo i Viby - 2016                

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Lokalplan for boligbebyggelsen Julemosegård i Lynge - 2016

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Arkitekturpolitik for Ishøj 2016                    

Kunde: Ishøj Kommune

 

Opgave: Lokalplan for rekreative anlæg i tidligere grusgrav - 2016       

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Borgermøder i Stevns - 2016                     

Kunde: Stevns Kommune

 

Opgave: Ansøgning til områdefornyelse Bolbro – 2015/2016                

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Natur og fritidspolitik for by for Ishøj Kommune – 2015/2016  

Kunde: Ishøj Kommune

 

Opgave: Lokalplan og miljøvurdering for nyt boligområde,Teglværkskvarteret – 2015/2016                        

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Lokalplan for solceller på bygninger – 2015/2016

Kunde: Tårnby Kommune

 

Opgave: Lokalplan for kolonihaver – 2015/2016       

Kunde: Tårnby Kommune

 

Opgave: Udviklingsskitse og lokalplan for idrætsområde – 2015/2016    

Kunde: Tårnby Kommune

 

Opgave: LKM kursus i Næstved - 2015                    

Kunde: Næstved Kommune

 

Opgave: Kursus om arkitekturpolitik - 2015               

Kunde: Arkitektforeningen og Byplanlaboratoriet

 

Opgave: Lokalplan For Auderødlejren - 2015            

Kunde: Freja Ejendomme

 

Opgave: Formidling af Kommuneplan - pjece om erhvervsområder og detailhandel - 2015

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Kommuneplan Odense 2015                      

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Arkitektur og Byrum. Strategi for arkitektur og byrum i Furesø Kommune - 2015

Kunde: Furesø Kommune

 

Opgave: Byudviklingskatalog med skitser til 11 nye bebyggelser og beskrivelse af landskabsværdier i Allerød - 2015  

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Herning+ Udvikling af det gamle Herning Sygehus - 2015      

Kunde: Herning Kommune/Bascon

 

Opgave: Naturparkplan for Naturpark Amager - 2015

Kunde: By & Havn, Naturstyrelsen, København, Dragør, og Tårnby kommune

 

Opgave: Udviklingsfolder om kysten i Naturpark Amager - 2015           

Kunde: By & Havn, Naturstyrelsen, København, Dragør, og Tårnby kommune

 

Opgave: Lokalplan for ny børneinstitution - 2015      

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Loop City - grøn/blå strategi for 10 kommuner langs Ring 3 – 2014/2015           

Kunde: Loop City og Naturstyrelsen (Erhvervsstyrelsen)

 

Opgave: Ølsemagle SAVE undersøgelse og grøn analyse – 2014/2015

Kunde: Køge Kommune

 

Opgave: Risikostyringsplan - 2015

Kunde: Dragør Kommune

 

Opgave: Kommuneplan Dragør - 2015                     

Kunde: Dragør Kommune

 

Opgave: Visionsplan for Hårlev - 2015                     

Kunde: Stevns Kommune

 

Opgave: Folder om områdefornyelse på Østerbro i Odense - 2015      

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Landskabsplan og principper for nyt boligområde i Blovstrød - 2015                 

Kunde: Allerød Kommune

 

Opgave: Landskabsanalyse og kortlægning af Kulturmiljø til vejprojekt i Ørum - 2014      

Kunde: Hedensted Kommune

 

Opgave:  Landskabsanalyse i forbindelse med solcelleanlæg - 2014    

Kunde: Svendborg Kommune

 

Opgave: Præsentationsoplæg af Rudersdal Kommune for nyt Byråd - 2014                    

Kunde: Rudersdal Kommune

 

Opgave: Kulturarvskortlægning – udpegning af kulturmiljøer i Langeland - 2014              

Kunde: Langeland Kommune

 

Opgave: Værdikatalog for Jyllinge - 2014                 

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Tilrettelæggelse og facilitering af seminar om landskabsatlas - 2014                 

Kunde: Naturstyrelsen

 

Opgave: Helhedsplan for erhvervsområde ved Roulund - 2014            

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Implementering af Landskabskaraktermetoden i sagsbehandlingen - kursus - 2014                      

Kunde: Odense Kommune

 

Opgave: Klimatilpasningsplan for Dragør - 2014       

Kunde: Dragør Kommune

 

Opgave: Apropos, Vejledning om Landskabsatlas - 2014                     

Kunde: Naturstyrelsen

 

Opgave: Idékatalog for landskab – 2013/2014          

Kunde: Naturstyrelsen

 

Opgave: Landskabsatlas for Langeland - 2013/2014 

Kunde: Naturstyrelsen

 

Opgave: Dynamisk kulturarv, færdiggørelse af kulturarvs projekt - 2013

Kunde: Ministeriet for By-Bolig og Landdistrikter/NIRAS

 

Opgave: Facilitering af klimaworkshop - 2013           

Kunde: Skovskolen

 

Opgave: Bevaringsværdier og kulturmiljø i landsbyen Roneklint - 2013

Kunde: Vordingborg Kommune

 

Opgave: Kommuneplan, retningslinjer og landskabsafsnit - 2013         

Kunde Langeland Kommune:

 

Opgave: Kulturarv i Roskilde - nye måder at arbejde med kulturarven - 2013                   

Kunde: Roskilde Kommune

 

Opgave: Opsamling og inspiration. Resultatet fra 3 workshops om LKM - 2013               

Kunde: Naturstyrelsen

 

Opgave: Borgerinddragelsesproces og idéoplæg om LAR-løsninger - 2013                     

Kunde: Haveselskabet/NIRAS

 

Opgave: Konkurrencebistand og Helhedsplan for Sorgenfri Station - 2013                      

Kunde: Freja Ejendomme

 

Opgave: Lokalplan for boligområde i Rødovre - 2013

Kunde: Freja Ejendomme

 

Opgave: Prospekt og udviklingsskitse for areal ved Vikingeskibsmuseet - 2013               

Kunde: Roskilde Vikingeskibsmuseum

 

Opgave: Plejeplan for Maglemosen - 2013               

Kunde: Rudersdal Kommune

 

Opgave: Kommuneplan 2013 for Odense, afsnit om erhverv og åbent land - 2013           

Kunde: Odense Kommune