TEMAER

Bebyggelsesplan, dispositionsplan, helhedsplan, boligbebyggelse, tæt-lav, landskabsprincipper, regnvand

KUNDE

Assens Kommune

ÅR

2018

 

I samarbejde med Assens Kommune har Planværkstedet udarbejdet en dispositionsplan for ”Skovhusene”, i Aarup Syd. Planen omfatter en tæt-lav bebyggelse, som ligger på et meget skrånende terræn, mellem et eksisterende parcelhusområde og en skov. Området udgør et af boligkvartererne i udviklingsplanen for Aarup Syd, som Planværkstedet har udarbejdet.

Terrænet har stor betydning i området. Derfor er bebyggelsen placeret på områdets mest jævne plateauer, med grønne kiler gennem bebyggelsen. I det laveste område er placeret en sø, som samler regnvand for området og som samtidig udgør en del af bebyggelsens rekreative fællesareal. I planen er der lagt vægt på, at der holdes afstand til den eksisterende bebyggelse og at der skabes både visuel og fysisk adgang til skovområdet som ligger øst for bebyggelsen.

Planen rummer ca. 35 boliger. Til planen er knyttet forskellige placerings- og landskabsprincipper som er indarbejdet i den efterfølgende lokalplan for området samt forslag til lokal afledning af regnvand.

Planværkstedet har udarbejdet planen i samarbejde med Assens Kommune og Assens Forsyning. Valentin Trafik har bidraget med trafikvurdering og Opland har stået for input til LAR.

 
Dispositionsplan_samlet hæfte_udk1_221118_SENDT_Side_03.jpg