Byvækstplanen tager afsæt i det kuperede terræn og de landskabelige værdier som giver området en særlig identitet

Byvækstplanen tager afsæt i det kuperede terræn og de landskabelige værdier som giver området en særlig identitet

 TEMAER

Helhedsplan, byudvikling, landskab, bebyggelsesplan, byvækstplan, dialog

ÅR

2018

KUNDE

Assens Kommune

LINK

Planværkstedet har udarbejdet en Byvækstplan for Aarup Syd i Assens Kommune. Med planen vises hvordan et nyt byområde i byens kant mod landskabet kan udvikles med nye attraktive boliger til en bred befolkningsgruppe. Planen har fokus på at udvikle og styrke landskabet til nye rekreative landskaber, hvor klimatilpasning styrker områdets natur- og oplevelsesværdier. Byvækstplanen præsenterer principper for, hvordan samspillet mellem bebyggelser, landskab og den eksisterende by håndteres, og viser en etapevis udbygning af området med en stor fleksibilitet. Arbejdet er sket i tæt samarbejde med Aarup lokalråd.