TEMAER

Bymidteplan, torv, byrum, fortætning, boligbebyggelse

ÅR

2017

KUNDE

Roskilde Kommune

Bymidteplanen indeholder forskellige forslag til et nyt bytorv og alternative scenarier til fortætning af bebyggelsen i Viby bymidte. Planen tager afsæt i byens skala og sammenhænge.

Viby Visualiseringer_Side_1.jpg
viby model 1.JPG