TEMAER

Bymidteplan, torv, byrum, fortætning, boligbebyggelse

ÅR

2017

KUNDE

Roskilde Kommune

Viby er en lille stationsby i Roskilde Kommune. Med afsæt i byens identitet og sammenhænge har Planværkstedet udarbejdet forskellige forslag til et nyt bytorv og scenarier til fortætning af bebyggelsen i Viby bymidte. Som en del af planen er angivet, hvor der kan bygges nye boliger og hvor mange der er plads til.

Viby Visualiseringer_Side_1.jpg
viby model 1.JPG