telværk.jpg

KUNDE

Allerød Kommune

ÅR

2015-2016

TEMAER

Bebyggelsesplan, byudvikling, boliger, landskabsprincipper

 

Bebyggelsesplanen dækker et stort boligområde med både parcelhuse, tæt lav bebyggelse og mulighed for en institution. Planen tager afsæt i områdets landskabelige kvaliteter og terræn, og udlægger grønne kiler og forbindelser imellem bebyggelsen. Planen indeholder forslag til etapevis udbygning og principper for overgangen mellem landskab og bebyggelse.