TEMA

Stedsidentitet, formidling, borgerinddragelse

KUNDE

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Odsherred Kommune, Kulturstyrelsen, URBANlab

ÅR

2013/2016

LINK 1
LINK 2
LINK 3

 

Planværkstedet arbejder metodisk et steds immaterielle værdier og kulturhistoriske fortællinger - den dynamiske kulturarv. Metoden kan supplere SAVE kortlægning, og give et mere varieret billede af, hvad der har betydning for et sted og dets borgere. Planværkstedet har i den forbindelse holdt flere oplæg om metoden og om stedsidentitet, bl.a. for kommuner, i forbindelse med landsbyudvikling og på kurser.

 

 

 

 

 

Identitet1.png
identitet2.png
identitet3.png
identitet4.png