TEMA

Foranalyse, erhverv, omdannelse, inddragelse

KUNDE

Ishøj Kommune

ÅR

2016

Ishøjs ”Store” erhvervsområde rummer en blanding af mindre håndværks virksomheder, transporterhverv og handel med pladskrævende varer. Planværkstedet har udarbejdet en kortlægning af områdets fysiske forhold, herunder rumlige, funktionelle og visuelle forhold. I den forbindelse har vi faciliteret en inddragelsesproces med områdets virksomheder og brugere, som omfatter bl.a. spørgeskemaundersøgelse, interviews og workshops. Resultatet er en analyse af området med anvisninger til den videre planlægning og udvikling af området.

 

33.png
44.png